Психологическа лаборатория

"Хипократ - Н"

 

Психологическа лаборатория „Хипократ – Н”, гр. Пловдив е лицензирана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извършва регламентираните първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал.1, т.2 и ал. 2 от Закона за движение по пътищата във връзка с Наредба № 36/2006 по следните категории на кандидати и шофьори:

 1. Кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС на категории: “С”, “D”, “E”, “Tтб”, “ТТм”, подкатегории “С1” и “D1”;
 2. За водачи на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
 3. За таксиметрови автомобили;
 4. За водачи, лишени от право да управляват МПС на основание на чл. 171, ал.2 от ЗДвП;
 5. За водачи, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС по реда на чл. 171, т.1, (а), от ЗДвП;
 6. За водачи лишени да управляват МПС на основание на чл. 174,
  ал. 2 от ЗДвП;
 7. За водачи, лишени да управляват МПС на основание на чл. 343 от Наказателния Кодекс;
 8. За чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 от ЗДвПГ се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категории "С", "D", "E", "Ттб", "Ттм" и подкатегории "С1" и "D1";
 9. За председатели на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
 10. При постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача.

При явяване на психологическо изследване (психотест за шофьори), следва да бъдат представени и оригинали на предоставените копия от необходимите документи за сверяване от длъжностното лице.

 1. Документ за самоличност (лична карта, свидетелство за самоличност), като чужденците и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС представят и копие от страницата с постоянния адрес.
 2. Свидетелство за управление на МПС с контролния талон (за водачите на МПС) и копие от тях.
 3. Копие от заповедта за лишаване от право да управляват МПС и копие от съдебното решение (ако има такова).
 4. Документ за платена такса.
Моля, прочетете наредба № 36/2006 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения: http://www.rta.government.bg/images/Image/n_uredba/n36.pdf